Hjälp om kartan

I detta kartverktyg kan du se förslaget till markanvändningskarta. Det är en utställningshandling tillsammans med

  • Planstrategi
  • Bilaga Planeringsunderlag
  • Bilaga Konsekvenser
  • Bilaga Samrådsredogörelse
  • Tematiskt tillägg Vindbruksplan
Utställningen pågår tom 15 augusti 2016.

Så här använder du kartan

Detta hjälpfönster stängs när du klickar i kartan.

Välj i menyn under Översiktsplan det du vill visa i kartan (se exempel ovan). När du klickar i kartan öppnas en ruta (se bild nedan) med all information som finns i kartan (oavsett om tänt/släkt i menyn) i den punkt där klickade. Informationen är på kategorinivå. Mer detaljerad information finner du i övriga samrådshandlingar på www.pitea.se/oversiktsplan


Hämtar din position via ditt datornätverk eller via telefonens GPS och visar den som en röd cirkel i kartan.

Skapar en weblänk till kartan och dess aktuella utbredning. Du kan sedan kopiera länken och t.ex klistra in i ett mail eller i en notis på sociala medier.

Här kan du söka efter adresser och fastigheter och visa dem i kartan.

Växla karta

Översiktsplan  

Platsinformation

Denna geografiska punkt berörs av följande information i översiktsplanen:

Läs mer i planstrategin

Stäng

Piteå Översiktsplan

Detta är en samrådshandling, samråd pågår tom 2015-10-31.

I kartverktyget kan du se förslaget till markanvändningskarta.

ÖP 2030 består av även av följande skrifter:

  • Planstrategi
  • Bilaga Planeringsunderlag
  • Bilaga Konsekvenser
  • Tematisk tillägg, Landsbygdsutveckling i strandnära lägen

Stäng

Hjälp om sökfunktionen

Här kan du söka på adresser och fastigheter.

När minst fyra tecken skrivits in så ges förslag på matchande objekt.

Klicka på ett förslag för att markera det i kartan med en röd cirkel.

Om man klickar på pilen längst upp till vänster kommer man tillbaka till kartan.

Sök

Adress, Fastighet