Till förstasidan Kulturmiljöprogrammet Om projektet  
 
 
Besök ett område
 
Områden    
Alterdalen
Fagerheden
Hälleströms slåtterstugor
Jävre-Degerfors bruk
Lyckoträsk
Långvik-glasbruket
Rosfors bruk
Rosviksbodarna
Strömnäs by

 

Herrgården

Bruket

   
 

Underlagsmaterial:

 
   
   
  Norrbottensgård (pdf 1 MB)  
  Trastad (pdf 0,9 MB)  
  Byggnadsvård (pdf 1,1 MB)  
   
   
   
 

Degerfors bruk i Jävre

Degerfors bruk ligger vid ån i centrala Jävre.

Degerfors bruk grundades av Johan Degerman från Piteå 1797. På bruket producerades bland annat verktyg av olika slag. Herrgården uppfördes 1807. Verksamheten upphörde 1893 efter det att produktionen legat nere under några år.

Det forna bruket består idag av järnbrukslämningar, en restaurerad kvarn och kanal, kvarnhus, rest av smedja samt herrgården med ekonomibyggnader.

Herrgården är två hela våningar hög, har locklistpanel i original, klassiserande fönsteröverstycken och är i viss mån återställd till ursprungligt utförande. I herrgården finns förutom de ursprungliga spegeldörrarna och kakelugnarna två schablonmålade golv bevarade. I den kvarvarande flygelbyggnaden finns tapetlager och kakelugn bevarade. Inredning i härbre och köttbod är original. Dränglängan genomgick en modernisering omkring 1950 som idag framstår som mycket tidstypisk. Övriga ekonomibyggnader och den stora stenladugården är välbevarade och i viss utsträckning alltjämt i bruk, om än med nya funktioner. På gården finns också ett i allra högsta grad ståndsmässigt avträde.

Förhållningssätt

För att bevara och förstärka brukets karaktär bör herrgård och ekonomibyggnader underhållas så att dess kulturhistoriska värde inte förstörs.  Det innebär att tradi-tionella material och metoder ska användas vid underhåll och ändringar. Kultur-historiskt värdefulla interiörer bör bevaras. Det gäller framförallt schablonmålade golv i två kammare på övervåningen i herrgården, kakelugnar, listverk, innertak, inbyggda skåp samt schablonmålningar, kakelugn och tapetlager i flygelbyggnaden.

 

Ekonomibyggnader i närheten av herrgården samt kvarnen vid ån bör inte rivas och underhållet bör ske med traditionella metoder och material. Användningen av dessa byggnader bör anpassas till husens förutsättningar så att originalinredningar kan bevaras.  

Bruksmiljön är tillgänglig och informationsskyltar berättar om brukets verksamhet.


 

 

Detalj från schablonmålat golv i ett av rummen på Herrgårdens övervåning. Originalskikt av denna typ, i alla slags hus, är mycket värdefullt att behålla.